Els alumnes maristes disposaran ben aviat d’un correu electrònic institucional Maristes de Catalunya gràcies a una aliança amb Microsoft (Office 365). Aquest acord, d’altra banda, també suposa la incorporació d’eines específiques, d’una plataforma educativa d’aprenentatge virtual, així com altres beneficis per l’alumne i la família.
La llicència és Microsoft Office ProPlus per a estudiants permet als usuaris descarregar de manera segura, gratuïta i lícita la darrera versió de l’Office 365.
A la columna de la dreta hi trobareu la política d’ús de les eines d’Office 365 així com el procediment que haureu de seguir tan bon punt el correu estigui actiu.