Entitats

Una part important de la tasca marista d’oferir una educació integral de la persona es fa mitjançant les nostres entitats. Les activitats inclouen un ampli ventall, des de l’ajuda als menys afavorits a la societat fins el foment d’activitats de lleure com l’excursionisme.