Organització i equip
 

President: David Mateu

Vicepresident: Enric Moreno

Secretària: Cristina Batlle

Administrador: Aleix Mercadal

Assessor: Manel Martín

Vocal Castors i Llúdrigues: Lídia Fernández

Vocal Llops i Daines: Mireia Sanromà

Vocal Ràngers i Guies: Eduard González

Vocal Pioners i Caravel·les: Roger Cuartielles

Vocal Róvers: Marc Torrent