Organització i equip
 

President: Pere Joan Falcó

Vicepresidenta: Sílvia Gómez Barrio

Secretària: Laia Jiménez Prat

Tresorera: Mercedes López Gimeno

Assessor: Xavier Gual de Miguel