Fundació Champagnat

Missió, visió, valors

La “Fundació Champagnat, Fundació Privada” té per objecte:

 • Promoure la millora de la qualitat educativa, especialment mitjançant la formació permanent del personal dels centres maristes de Catalunya, així com la formació, la instrucció i l'educació en tots els seus aspectes.
 • Contribuir a la promoció i assistència de les persones més necessitades, especialment mitjançant l´acció social de grups organitzats, i promoure el voluntariat social.

 

Missió

La missió marista és l’evangelització dels infants i joves a través de l’educació, des d’una visió integral de la persona, a l’estil de Maria de Natzaret i Marcel·lí Champagnat. Els acompanyem en el seu creixement personal ajudant-los a ser-ne protagonistes i cercant que esdevinguin persones compromeses amb la construcció d’una societat justa i solidària. Oferim una educació propera i atenta a cadascú, amb una atenció particular pels més vulnerables.
 

Visió 2015-2021

"Esdevenir experts en l'evangelització a través de l'educació i en la promoció i defensa dels drets dels infants."

"En xarxa, prioritzant la persona."

 

Valors

Presència

Eduquem, sobretot, estant amb els joves, demostrant que ens preocupem personalment per ells. Els oferim el nostre temps i intentem conèixer-los individualment. Establim amb ells una relació basada en l’afecte perquè aquesta relació afavoreixi un ambient beneficiós per a l’aprenentatge, per a l’educació en valors i per a la maduració personal.

 

Senzillesa

Tractem els joves d’una manera autèntica i directa. Diem el que creiem i els demostrem que creiem el que diem. Mirem d’actuar amb humilitat i modèstia i posem en pràctica una manera d’ensenyar, com Marcel·lí, personalitzada, pràctica i basada en la vida real. Orientem els joves perquè adoptin la senzillesa com un valor per a les seves pròpies vides i els animem a ser oberts, sincers i a valorar els altres pel que són, no pel que tenen.

 

Esperit de família i fraternitat

Donem a les nostres relacions, tant educatives com personals, una orientació fraternal. L’esperit de família es tradueix en el diàleg, l’acolliment i l’atenció a tothom. Ens relacionem els uns amb els altres com a membres d’una gran família que s’estima.

 

Amor al treball

Proposem una educació basada en l’esforç, l’amor al treball i la determinació. Mirem que la constància presideixi el treball de cada dia i busquem respostes creatives a les necessitats dels joves. A través de la pedagogia de l’esforç, mirem que els joves assoleixin valors sòlids en els quals fonamentar la seva vida.

 

A l’estil de Maria

El nostre estil educatiu vol reflectir les actituds de Maria: senzillesa, humilitat i modèstia, presència atenta… En la nostra missió i en les nostres actituds personals, volem mostrar el rostre marià de l’Església. Una Església al servei dels infants i dels joves, que vol ser profètica i atenta a les necessitats socials del nostre temps.
 

Atenció als més vulnerables

Som sensibles a les situacions de pobresa i vulnerabilitat, d’injustícia a l’interior de l’escola i del nostre entorn. Estem atents als més fràgils, als més necessitats. Això implica crear estructures de suport i d’inserció, grups d’ajuda per poder donar les millors oportunitats als qui més ho necessiten.
 

Solidaritat

Eduquem els infants i joves en la solidaritat i per a la solidaritat. Els ajudem a créixer com a deixebles de Jesús i desenvolupem en ells les capacitats d’empatia, de misericòrdia i de compassió així com la capacitat d’ajudar el proïsme.
 

Dedicació a la persona

Compartim el pensament de Marcel·lí Champagnat que per educar bé els infants cal estimar-los i estimar-los tots per igual. Demostrem la nostra ferma esperança en tots els éssers humans. Actuem per tal de permetre que cadascú trobi un sentit a la seva vida i es realitzi segons els seus millors desitjos i capacitats.
 

Acompanyament

Acompanyem els infants i joves que ens són confiats. Els ajudem a conèixer-se millor i acceptar-se a si mateixos per tal de trobar sentit a la vida. Som al seu costat i els demostrem que ens preocupem personalment per ells.
 

Esperança i joia

Tenim una actitud positiva, fins i tot en situacions de crisi o de dolor. El bon humor i el bon clima de funcionament de les nostres obres han de ser el testimoniatge del nostre interès per l’esperança i l’alegria de l’evangeli.

 

Universalitat – Internacionalitat

Treballem en xarxa. La internacionalitat de la nostra Província és el testimoniatge de la universalitat i de l’actualitat del missatge de Marcel·lí Champagnat per al món d’avui.

 

Participació

Prioritzem la participació de totes les persones que formen part de les nostres comunitats educatives (educadors, professors, personal, infants i joves, famílies, voluntaris) en la vida de les nostres obres. Fomentem la implicació de tothom en la missió educativa marista, tot respectant la marxa de cadascú.

Cada valor no es pot entendre de manera aïllada, sinó conjuntament, de manera complementària i interdependent, i sempre a la llum de la nostra missió.

La condició essencial perquè aquests valors entrin en vigor en el nostre context és que s’incorporin en totes les àrees de la nostra organització i es concretin en accions. Han de ser una guia a l’hora d’elaborar polítiques, processos i procediments institucionals. Són essencials per al desenvolupament de les nostres relacions humanes, educatives, professionals, pastorals i socials. La nostra intenció principal és permetre el desenvolupament i el conreu d’un estil marista, fidel als nostres orígens i d’acord amb el caràcter visionari, emprenedor i transformador del nostre Fundador. Creiem en l’originalitat i en l’exemple de Marcel·lí Champagnat. Busquem, sobretot, un impacte positiu de les nostres iniciatives i ens assegurem que ajudem a construir una societat més humana, més justa, més  ètica i més solidària.

Desenvolupament de l’acció educativa, pastoral, social i formativa

Esdevenir experts

Indica un objectiu, la meta on volem arribar. Important per donar sentit a la direcció de l’esforç.

Evangelització

El cor de la missió, comprensió actualitzada del procés pastoral i dels valors maristes.

Educació

El nostre medi, excel·lent per ser i fer-nos propers als infants i joves en diversos àmbits.

Drets dels infants

Els infants i joves com a subjectes de dret, al centre de la nostra missió. Al servei del seu acompanyament com a persones. Punt més nou en el llenguatge, arrelat en els valors de la nostra tradició.

En xarxa

Treballant conjuntament donant-nos suport i avançant junts per arribar més lluny en la nostra missió.

Persona

La clau de volta. Acompanyant els infants i joves, també els educadors i tot el personal en el seu desenvolupament personal i professional.

En xarxa, prioritzant la persona

ExpertsEvangelitzacióEducacióDrets dels infantsEn xarxaPersonesEducacióPastoral

La nostra acció 

La Fundació Champagnat du a terme la seva acció principalment a través de les escoles i obres socials, i també desenvolupa projectes en el món del lleure i la solidaritat.

Oferir oportunitats per a tothom, educar en el positivisme, fomentar una escola millor... El món marista comparteix una sèrie de valors per aconseguir una societat millor. Descobreix en el següent vídeo amb què somniem:

La nostra acció se centra en evangelitzar a través de l’educació. Aquesta ha de ser integral i que permeti als infants i joves protagonitzar el seu creixement personal i espiritual. Ens centrem en les necessitats de cadascú i, especialment, del més vulnerables.

Les nostres àrees d'activitat

Col·legis

Eduquem més de 10.000 nens en nou escoles distribuïdes pel territori català

Obres socials

Acompanyem la gestió de 13 obres socials a Catalunya, atenent al voltant de 1.000 infants i joves i les seves famílies. Per una doble via: l’acció en medi residencial i l’acció en medi obert

Pastoral marista

Oportunitat perquè infants, joves, educadors, animadors, famílies… se sentin acompanyats en el seu procés de creixement personal

Moviments juvenils maristes

Al voltant de cada escola marista, els moviments juvenils (CMS i FAJMACOR) desenvolupen una funció educativa i pastoral i contribueixen a l’educació integral dels infants i joves amb les activitats pròpies del lleure educatiu

Formació

Oferim processos de formació inicial, continua i especialitzada per als educadors de les escoles, de les obres socials i per al personal d’administració i serveis

Escola Mirall

L’Escola Mirall és una escola de formació d’educadors en el lleure homologada per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, vinculada a la Fundació Champagnat

ONGD SED

SED és una ONGD marista de cooperació al desenvolupament, que coordina i promou accions de solidaritat en favor de països empobrits i posa especial atenció als infants i joves més vulnerables

Casa de colònies Mogent

La casa Mogent, a Llinars del Vallès, funciona com a casa de colònies i té una capacitat de 204 places. També disposa d’un terreny d’acampada legalitzat com a campament juvenil

La nostra activitat

Col·legis: aprenem, eduquemObres socials: una oportunitatPastoral: descobrim la nostra interioritat Moviments juvenils: eduquem en el lleureFormació: creixement constantEscola Mirall: formació d’educadorsCasa de Colònies Mogent: Llinars, molt més que una casaSED és una ONGD marista de cooperació al desenvolupament

La Fundació Champagnat sotmet els comptes anuals a una auditoria externa. L’empresa Faura-Casas Auditors-Consultors SL realitza l’informe d’auditoria tot validant els comptes anuals. És una molt bona eina per assegurar –encara més- l’òptima gestió dels recursos de la Fundació.

Patronat
 • Jaume Parés

  President

 • Gabriel Villa-Real

  Vicepresident

 • Xavier Giné

  Tresorer

 • Miquel Compte

  Vocal

 • Jordi Cunillera

  Vocal

 • Pere Ferré

  Vocal

 • Joan Ricart

  Vocal

 • Marta Portas

  Secretària

Equip directiu
 • Llorenç Claramunt

  Director

 • Josep Tort

  Sotsdirector

 • Rogelio González

  Administrador

 • Josep Manel Martín

  Pastoral