Formulari de reclamacions

La Fundació Champagnat, Fundació Privada, per tal de donar compliment a la regulació prevista en l'article 31bis apartat 5​ punt 4​ del Codi Penal, ​ha creat el present canal de denúncia. 

Aquest canal de denúncia podrà ser utilitzat tant pels membres de la Fundació (patrons, treballadors o usuaris) com pels proveïdors o usuaris, a fi de vetllar pel compliment de la ​llei. Pot ser objecte de denúncia qualsevol conducta que pugui ser susceptible de delicte realitzada pels integrants de la Fundació. 

La denúncia es podrà realitzar de forma anònima​, encara que seria desitjable que el denunciant facilités les seves dades a fi de facilitar la recerca i seguiment dels fets. 

En tot cas, la Fundació Champagnat es compromet a​: 

  1. Vetllar per la CONFIDENCIALITAT de les dades personals i a complir amb la normativa prevista per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  2. La denúncia realitzada de bona fe NO COMPORTARÀ REPRESÀLIA de cap mena per part de la Fundació.

Tot això sense perjudici que la Fundació adopti les mesures legals corresponents per a totes aquelles denúncies falses.

Les dades obligatòries estan marcades amb asterisc (*)