Tasca educativa

Pel que fa a la tasca educativa avui, Araceli Lázaro ha convidat els educadors a centrar-se en el servei a la infància i a deixar de veure el nen “com una persona futura, perquè ja és una persona”. Per a Pep Buetas, una de les transformacions en educació és recuperar la comunitat: “hem de ser comunitats que facin visible la finalitat per a la qual estem treballant i que han de fer viu el respecte profund vers els altres”. Segons Miquel Àngel Comas, a l’hora d’educar, no s’ha de perdre mai de vista que la “innovació ha d’estar al servei de la missió, la identitat i la pertinença” i ha afegit que “els centres s’haurien de replantejar que les accions que emprenen comportin alguna responsabilitat social afegida”.

D’altra banda, els ponents han coincidit a dir que ens calen instruments perquè els nens i joves no quedin despenjats del sistema. I que, per tant, segons Araceli Lázaro, “cal mimar els processos a través dels quals eduquem”. Per Pep Buetas, la representació dels Maristes a la taula rodona, “cal crear la cultura de la trobada i de la no exclusió, i volem arribar als més vulnerables i als que pateixen".

Obra social

Per últim, Pep Buetas també ha volgut posar en valor la tasca que els Maristes fan en el camp social i ha recordat que els germans, fa més de 30 anys, ja es van plantejar “sortir de les perifèries” i anar allà on més se’ls necessitava: “un signe profètic en el seu moment, del qual avui ens sentim molt orgullosos”. En aquest sentit, Buetas ha incidit en el fet que avui en dia hi ha nombrosos laics i laiques (per exemple amb el projecte LaValla 200), que ja han creat comunitats en llocs de frontera per ser “signe de vida i esperança allà on són”.