Tots els projectes de l’entitat responen a:

  1. Oferir instruments integrals que donin recursos i atenció educativa necessàries a infants, adolescents i adults en situació de risc.
     
  2. Facilitar recursos i suport educatiu a les famílies per tal de reforçar i potenciar la seva funció com a agent educatiu positiu i socialitzador.
     
  3. Prevenir i detectar i situacions de risc en els diferents serveis socioeducatius de l’Entitat.
     
  4. Dur a terme serveis socioeducatius d’acord amb les inspiracions de Sant Marcel·lí Champagnat, tenint com a referència la Missió Educativa Marista.