Eduquem, acompanyem

El Centre Obert Calidoscopi inicia la seva tasca el 2009 com a continuació del servei prestat als infants de 6 a 13 anys des del centre obert municipal Pas a pas, oferint projectes adreçats a l’educació i acompanyament d’adolescents, joves i adults. I any rere any, hem anat creixent i sent sensibles a les realitats i necessitats d’aquests.

Actualment, la realitat social es troba a l’empara de situacions familiars de precarietat que cada vegada més s’estan donant. La societat ofereix uns circuits i uns processos educatius i formatius que sovint no s’ajusten o no són suficients per a les necessitats de tots els joves i adolescents, i en poden quedar exclosos.

Els col·lectius més vulnerables requereixen de recursos d’intervenció professional específics que donin resposta a la seva situació personal i a les seves necessitats de formació i desenvolupament, així com també a la seva realitat familiar. El Centre Obert Calidoscopi dóna resposta a aquesta realitat conjuntament amb tots els projectes que l’engloba. Ens plantegem com intervenir educativament, com implicar-los i com desenvolupar les seves capacitats personals perquè puguin inserir-se de manera favorable en la societat.

 

Objectius Generals

  • Oferir un instrument integral que doni els recursos i l’atenció educativa necessaris als  adolescents i joves en situació de risc i compensi les seves deficiències socio-educatives.
  • Realitzar una tasca preventiva, donant suport, orientant, potenciant i acompanyant el desenvolupament dels adolescents i joves, per una maduresa autònoma i responsable.
  • Facilitar recursos, orientació i suport educatiu a les famílies participants al centre obert per tal de reforçar la seva funció com a agent socialitzador i millorar situacions familiars.
  • Promoure competències personals i tècniques que afavoreixin la capacitació professional, així com l’ús de les noves tecnologies per tal de millorar la inserció al món laboral.