Estem atents a les necessitats d’infants i joves

La nostra proposta socioeducativa pretén estar atenta a les possibilitats i mancances que es manifesten en els infants i joves que atenem i, per això, privilegiem la detecció de necessitats, la prevenció, la formació i la capacitació. Ens plantegem com intervenir educativament, com implicar-los i com desenvolupar les seves capacitats personals perquè puguin inserir-se de manera favorable en la societat.

 

Objectius Generals

  • Oferir un instrument integral que doni els recursos i l’atenció educativa necessaris als infants i adolescents en situació de risc i compensi les seves deficiències socio-educatives.
  • Realitzar una tasca preventiva fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant el desenvolupament dels infants i adolescents, la seva socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo.
  • Facilitar recursos i suport educatiu a les famílies dels infants participants al centre obert per tal de reforçar la seva funció com a agent socialitzador.