La nostra tasca

El servei de suport/pis d’autonomia “Llar Champagnat Barcelona”, està format per un habitatge propietat del Germans Maristes i gestionat per la Fundació Champagnat, sota la supervisió de l’Àrea de Suport al Jove del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i seguint les indicacions i directrius del projecte marc de Pis Assistit de l’esmentat Departament.

La Fundació Champagnat és col·laboradora de l’Àrea de Suport al Jove i té amb la Llar Champagnat Barcelona un pis d’autonomia amb capacitat per a 2 joves ex-tutelats. Compta amb un equip educatiu conformat per direcció, sotsdirecció, administració i educador/a de referència. A més s’estableix una xarxa de col·laboració amb els altres pisos assistits que la institució gestiona a Rubí i a Santa Coloma de Gramenet.