Els joves que accedeixen al pis assistit ho fan amb l’objectiu de portar a terme un entrenament de l’autonomia mitjançant el desenvolupament de competències que afavoriran la seva situació d’emancipació futura. L’emancipació s’entén com un procés d’adquisició de graus d’autonomia que dura tota la vida. Els joves que atenem al pis realitzen una transició forçada ja que el procés d’un grau notable d’emancipació l’han de fer en molt poc temps quan la joventut en la societat actual dilata cada cop més aquest procés.

Pretenem que cada jove, partint de la seva realitat, pugui arribar amb les màximes garanties d'èxit a la seva plena autonomia personal en tots els àmbits; que maduri i pugui inserir-se sense problemes en el medi social.

Els objectius que treballem pretenen estimular competències d’autonomia del jove de cara a la seva emancipació tenint en compte que la situació i el context en el qual es troba el jove és part determinant de la seva emancipació. Hi ha factors estructurals vinculats al context que s’hauran de tenir en compte i que el jove haurà de conèixer (conjuntura econòmica i laboral, marc legal i jurídic, polítiques econòmiques i socials, infraestructures econòmiques i socials, factors de discriminació social...).