Oportunitats, reptes

Arran d’un procés de reflexió i anàlisi portat a terme per diferents entitats i universitats, va sorgir “una nova línia de treball orientada a contribuir decisivament a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social i formula un model innovador d’intervenció amb les famílies, orientat a l’atenció integral a la família. Es fa amb mètodes i estratègies d’intervenció que fomentin les habilitats i capacitats de les persones per sortir d’una situació de dificultat a través de l’acompanyament i coresponsabilitat en el procés de millora personal i familiar”.

En aquest procés de posada en marxa i de donar l’oportunitat a aquesta nova línia d’intervenció, Càritas proposa a la Fundació Champagnat poder articular aquest nou repte amb ells, obrint el cinquè/setè Paidós.

  • El projecte PAIDÓS planteja un treball intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a l’enfortiment de les potencialitats, tant de l’infant com de la seva família, com a estratègia de prevenció dels factors de cronificació i transmissió de la pobresa infantil.
  • L’equip profesional està format per dos educadors socials que vetllen per cuidar el pla que cada familia construeix i acompanya en diferents àrees d’aquest pla familiar.
  • Els educadors són facilitadors de les activitats socioeducatives i lúdiques del centre.
  • Una treballadora familiar vetlla per les estances domèstiques del Paidós, dóna suport a les famílies al seu domicili i facilita espais de vida quotidiana.
  • Una psicòloga facilita els espais de psicoteràpia per a infants i adults en sessions individuals i familiars.
  • Una treballadora social vetlla per les ajudes que es destinen a les famílies i per la relació amb els agent externs.
  • Una direcció acompanya l’equip i fa tasques de gestió i relació amb la comunitat.