Pastoral

L’animació pastoral presenta oportunitats perquè els infants, joves, educadors i educadores, animadors i animadores, famílies… se sentin acompanyats en el seu procés de creixement personal i potencia la seva experiència religiosa.