Què és SED?

SED va ser creada amb la finalitat de coordinar i promoure el moviment de solidaritat amb els països empobrits que es venia suscitant a l'entorn Marista i, al mateix temps, canalitzar aportacions i acompanyar el voluntariat que implica tot plegat.
Els objectius de SED són:

  • Actuar contra les causes estructurals de la pobresa i propiciar el desenvolupament social dels pobles a qui s'adreça.
  • Promoure l'educació per a la justícia, la pau, els drets humans i la solidaritat amb els països empobrits, especialment en institucions educatives (Educació per al Desenvolupament).
  • Organitzar, formar i donar suport les persones que treballen des del voluntariat per aconseguir aquests objectius, tant a països empobrits com a Espanya.
  • Organitzar i desenvolupar programes, projectes i accions de cooperació per al desenvolupament i de solidaritat amb els països empobrits, en resposta a les seves necessitats, tot tenint en compte la seva identitat cultural, la perspectiva de gènere, l'enfocament de Drets Humans i el respecte pel medi ambient.