<
 
Formulari de registre de participants nous/noves als moviments de la F.Champagnat: CMS i FAJMACOR
 
Informació personal del membre de l'entitat
* *
*
*
       
     
       
   
 
Fitxers a adjuntar (són tots obligatoris)
 
 
 
 
De conformitat amb l’establert al Reglament General (UE) 679/2016 de protecció de dades i a la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, us informem que les dades personals facilitades a través d’aquest formulari seran tractades sota la responsabilitat de FAJMACOR / CMS amb la finalitat de gestionar la tramitació exposada en aquest document. Les dades seran tractades d’acord amb el consentiment explícit prestat a través de la signatura d’aquest document. El termini de conservació de les dades es manté durant el temps necessari per a la gestió del servei autoritzat i, com a mínim, durant el temps legalment establert o mentre no revoqueu el vostre consentiment. Les dades només podran ser comunicades a tercers quan sigui estrictament necessari per al compliment d’una obligació legal. Us informem que teniu el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, revocació, limitació i oposició dirigint-vos per escrit a la direcció del centre que s'especifica en aquest document. Teniu dret a fer una reclamació davant les autoritats de protecció de dades. També podeu contactar amb la secretaria de l’entitat local.